Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Hakkımızda Personel Dersler Projeler Linkler İletişim  
 
  Genel Bilgi
  Lisans Eğitimi
  Lisansüstü Eğitim
  Lisansüstü Mezunları
  Fotoğraf Albümü
  Öğrenci Çalışmaları

> Hakkımızda  >  Genel Bilgi        


PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsünde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ziraat Fakültesinin programlarından biridir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü adı altında 1970 yılında araştırma, uygulama eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 6 Profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümün özgörüşü; Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı disiplinlerini tüm ölçeklerde yönlendiren, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir Bölüm olmaktır.

Bölümün özgörevi; geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen Peyzaj Plancıları ve Peyzaj Tasarımcıları ile bilim insanı yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Bölümün eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama etkinliklerinde benimsediği temel değerler üç kümede toplanmıştır:

 • Kamu Yararı ve Toplumsal Adalet Bilinci
  • Eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve toplumsal konularda kamu yararı ve toplumsal adalet ilkesini sürekli önde tutmak,
  • Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı etkinlikleri sırasında toplumsal katılımı sağlayarak, değişik grupların farklı beklentileri karşısında uzlaştırıcı ve dengeli davranmak.
 • Çevre Bilinci
  • Doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerini koruyarak kullanma bilincini geliştirmek,
  • Sürdürülebilir kalkınma kapsamında Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı / Çevre ve Doğa / Kalkınma etkileşimini dengelemek.
 • Meslek Ahlakı ve Sorumluluk Duygusu
  • Planlama ve tasarım etkinliklerinin farklı disiplinlerin bir araya gelmesini gerektiren bir takım çalışması olduğunu unutmadan meslek ahlakı ve sorumluluk duygusunu en üst düzeyde tutmak.

Çalışma Konuları

Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı

 • Bölgesel Kaynak Analizleri ve Envanteri
 • Kırsal ve Kentsel Peyzaj Planlaması
 • Rekreasyonel Alan Planlama ve Tasarımı
 • Kentsel Peyzaj Tasarımı
 • Açık ve Yeşil Alan Planlama ve Tasarımı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları
 • Peyzaj Mühendisliği ve Peyzaj Konstrüksiyonu
 • Bitki Materyali ve Kullanımı
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi,
 • Çevre Politikaları ve Ekonomisi,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme

Bölümün öğretim programı, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı alanında gereksinim duyulan elemanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Programa, doğal ve kültürel kaynakların planlanması, tasarımı ve yönetimine temel oluşturan fiziksel ve biyolojik yaklaşım biçim kazandırmıştır. Bu bağlamda Bölüm, gerek devlet ve gerekse özel sektörün gereksinim duyduğu, akademik ve teknik bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektedir. Diğer amaçları ise, belirlenen hedefler doğrultusunda araştırmalar yapmak, ilgili kuruluşlara kurs, seminer ve konferanslar düzenlemektir.

Bölüm mezunları, Peyzaj Mimarlığı Şirketleri, Belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İller Bankası, DSİ gibi kurumlarda iş bulma olanağına sahiptir.Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2161