Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Hakkımızda Personel Dersler Projeler Linkler İletişim  
 
  Akademik Takvim
  Ders Programı
  Lisans Dersleri
  Lisansüstü Dersleri

> Dersler  >  Lisans Dersleri        

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Dersleri


1. YARIYIL
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
P-153 Perspektif Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği 3(2+2) 5 Y.Ünlükaplan
P-151 Bitki Materyali I 2(2+0) 4 Z.Söğüt
P-155 Peyzaj Ekolojisi 3(3+0) 5 M.Yücel - N.Peker Say
P-137 Matematik 2(2+0) 3 Fen-Ed. Fak.
P-131 Botanik ve Bitki Sistematiği 2(2+0) 3 Fen-Ed. Fak.
ENF-121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3(2+2) 4 C.Dönmez
P-117 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2(2+0) 2
P-119 Türk Dili 2(2+0) 2
P-159 Yabancı Dil 2(2+0) 2
TOPLAM 30


2. YARIYIL
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
P-160 Peyzaj Mimarlığı Tarihi 2(2+0) 4 C.Uslu
P-128 Yapı Materyali 2(2+0) 4 Y.Ünlükaplan
P-162 Temel Tasarım I 3(2+2) 6 C. Dönmez
P-164 Bitki Materyali II 3(2+2) 5 Z.Söğüt Y.Ünlükaplan
P-166 Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü 3(3+0) 5 K. T. Yılmaz
P-118 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2(2+0) 2  
P-120 Türk Dili  2(2+0) 2  
P-168 Yabancı Dil  2(2+0) 2  
       
TOPLAM   30  


3.YARIYIL
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
MU–201 Mesleki Uygulama 0(0+4) 2 Bölüm Öğr. Üyeleri
P- 263 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri 3(2+2) 4 S. Berberoğlu
P-265 Şehir ve Bölge Planlama 2(2+0) 3 N. P. Say
P-267 Peyzaj Mühendisliği I 2(2+0) 4 C.Dönmez
P-255 Temel Tasarım II 2(2+0) 4 F. Altunkasa, Y. Ünlükaplan
P-269 Peyzaj Analizi I 2(2+0) 3 K.T. Yılmaz
P-271 Peyzaj Yapıları Tasarımı I 2(2+0) 4 C. Uslu
P-273 Çevre Sorunları 2(2+0) 3 M. Yücel
P-275 Bilgisayar Destekli Tasarım 2(2+0) 3 C. Uslu
TOPLAM   30  


4.YARIYIL
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
MU–202 Mesleki Uygulama 0(0+4) 2 Bölüm Öğr. Üyeleri
P- 262 Ölçmeye Giriş 2(1+2) 2 S.Topçu
P-264 Peyzaj Yönetimi 3(3+0) 5 K.T.Yılmaz, H.Alphan 
P-266 Süs Bitkileri 3(3+0) 5 Z. Söğüt
P-268 Doğa Koruma 2(2+0) 3 M. Yücel
P-270 Mimarlık Bilgisi 2(2+0) 3 Müh.Mim.Fak.
P-272 Peyzaj Tasarımı 2(2+0) 3 F. Altunkasa, Y.Ünlükaplan
P-274 Peyzaj Planlama  2(2+0) 3 S.Berberoğlu
P-276 Peyzaj Yapıları Tasarımı II 2(2+0) 4 F. Altunkasa 
TOPLAM   30  5.YARIYIL
A. Zorunlu Dersler
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
P- 3…Peyzaj Planlama Projesi I  4 (3+2) 5 Bölüm Öğr. Üyeleri
P-3… Kentsel Planlama ve Tasarım
4 (3+2) 5 T. Yılmaz, F. Altunkasa,
C. Uslu
P-323 Bitkisel Tasarım I 2 (2+0) 3 C. Uslu
P-3… Evrensel Tasarım 2 (2+0) 3 B. Sirel
P-333 Staj 0(0+4) 2 Bölüm Öğr. Üyeleri
B.  Alan İçi Seçmeli Dersler ( Bu Derslerden 6 AKTS Seçilecek )
P-303 Çevresel Etki Değerlendirmesi 3 (3+0) 3 M. Yücel
P-3... Rekreasyonel Alan Tasarımı  3 (3+0) 3 B. Sirel
P-331 Bitki Materyali IV 3 (3+0) 3 Z. Söğüt
P-3… Kırsal peyzaj Planlama 3 (3+0) 3 N.P. Say
C. Alan Dışı Seçmeli Derslerden 5. ve 6. Yarıyılda 6 şar AKTS toplam 12 AKTS Seçilecektir.
….      
….      
 
A. Zorunlu Derslerin Toplamı   18  
B.  Alan İçi Seçmeli Derslerden  6 AKTS Seçilecektir   6  
C. Alan Dışı Seçmeli Derslerden 6 AKTS seçilecektir.   6  
TOPLAM   30  6.YARIYIL
A. Zorunlu Dersler
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
P-3… Peyzaj Planlama Projesi II  5 (4+2) 6 Bölüm Öğr. Üyeleri
P-338 Peyzaj Onarımı 2 (2+0) 3 N. P. Say
P-3… Peyzaj Analizi II  2 (2+0) 3 H. Alphan
P-3…. Peyzaj Planlamada Uzaktan Algılama  3 (3+0) 4 S. Berberoğlu
P-334 Staj 0 (0+4) 2 Bölüm Öğr. Üyeleri
B. Alan İçi Seçmeli Dersler (Bu Derslerden 6 AKTS Seçilecek)
P-3… Çevresel Sürdürülebilirlik  3 (3+0) 3 C. Dönmez
P-3…. Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım 3 (3+0) 3 C. Uslu
P-3….. Bitkisel Tasarım II 3 (3+0) 3 F. Altunkasa, Y.Ünlükaplan
P-3….Tasarım Stüdyosu 3 (3+0) 3 B. Sirel
….      
….      
A. Zorunlu Derslerin Toplamı   18  
B.  Alan İçi Seçmeli Derslerden  6 AKTS Seçilecektir   6  
C. Alan Dışı Seçmeli Derslerden 6 AKTS seçilecektir.   6  
TOPLAM   30  


7.YARIYIL
A.  Zorunlu Dersler
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
Yaz Stajı    4  
PM-4… Stüdyo I 4+2 6 Böl. Öğr. Üyeleri
PM-441 Mesleki Deontoloji  2+0 2 B. Sirel
PM-4.. Peyzaj Mühendisliği II 2+0 3 F. Altunkasa
PM-4…. Turizm ve Rekreasyon Alan Planlaması 2+0 2 H. Alphan
Mezuniyet Tez Çalışması 0+2 2 Böl. Öğr. Üyeleri
Mesleki Projelendirme 0+2 2 Böl. Öğr. Üyeleri
B.  Alan İçi Seçmeli Dersler ( Bu Derslerden 6 AKTS Seçilecek )
PM-4… Bitki Materyali 3 (3+0) 3 Z. Söğüt
PM-4…. Ulaşım Planlaması 3 (3+0) 3 N. P. Say
PM- 4… Çevresel İzleme ve Değerlendirme 3 (3+0) 3 H. Alphan
PM-4….Peyzaj Mimarlığında Sayısal Yöntemler 3 (3+0) 3 S. Berberoğlu
C. Alan Dışı Seçmeli Derslerden 7. ve 8. Yarıyılda 3 er AKTS toplam 6 AKTS Seçilecektir. 
Estetik I 3+0 3  
İlkyardım I 3+0 3  
Tiyatro 3+0 3  
Yüzme I 3+0 3  
A. Zorunlu Derslerin Toplamı   21  
B.  Alan İçi Seçmeli Derslerden  6 AKTS Seçilecektir   6  
C. Alan Dışı Seçmeli Derslerden 3AKTS seçilecektir.   3  
TOPLAM
30


8.YARIYIL
A.  Zorunlu Dersler
Dersin Adı Kredi AKTS Öğr.Üyesi
Yaz Stajı    4  
PM-4… Stüdyo II  4+2 6 Böl. Öğr. Üyeleri
PM-4… Mesleki İngilizce 2+0 2 C. Dönmez
PM-4… Peyzaj Uygulama Tekniği  2+0 3 F. Altunkasa
PM-4… Çevre Hukuku  2+0 2 M. Yücel
Mezuniyet Tez Çalışması 0+2 2 Böl. Öğr. Üyeleri
Mesleki Projelendirme 0+2 2 Böl. Öğr. Üyeleri
B.  Alan İçi Seçmeli Dersler ( Bu Derslerden 6 AKTS Seçilecek )
PM-4… Bitki Sosyolojisi 3 (3+0) 3 K. T. Yılmaz
PM-4… Peyzaj Bakımı 3 (3+0) 3 Z. Söğüt
PM-4… Perspektif  ve Skeç  3 (3+0) 3 B. Sirel
PM-4…Ağaçlandırma 3 (3+0) 3 Z. Söğüt
       
Estetik II 3+0 3  
İlkyardım II 3+0 3  
Fotografi 3+0 3  
Yüzme II 3+0 3  
A. Zorunlu Derslerin Toplamı   21  
B.  Alan İçi Seçmeli Derslerden  6 AKTS Seçilecektir   6  
C. Alan Dışı Seçmeli Derslerden 3 AKTS seçilecektir.   3  
TOPLAM   30  Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 7140